Kontrast
Czcionka

Kościół pw. św. Barbary w Radawnicy

Data budowy kościoła: 1887-1888

Mody i trendy z upływem czasu lubią się powtarzać. Tak stało się też ze stylem gotyckim, który „powrócił do łask” po kilku stuleciach. Dlaczego tak się stało? Jakie gotyckie inspiracje można odnaleźć w ołtarzu głównym?

Ewangeliści przedstawiani są w sztuce przy pomocy charakterystycznych atrybutów. Co jest symbolem każdego z nich? Dlaczego przypisano im taki, a nie inny atrybut?

W bocznych ołtarzach przedstawiono postać Maryi i Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Każdy z rodziców trzyma charakterystyczne atrybuty. Co symbolizują?

Zobacz zabytki Efekty projektu Galeria

Zabytki drewniane
Kościół pw. św. Barbary w Radawnicy

Rewolucja przemysłowa, która rozwijała się w XIX wieku, charakteryzowała się skokowym rozwojem technicznym. Natomiast pod względem estetycznym i artystycznym nastąpił romantyczny powrót do przeszłości. Czerpano wówczas z dawnych trendów stylistycznych, które interpretowano na nowo. Szczególnym uznaniem cieszył się gotyk. W stylistyce neogotyku powstało wyposażenie kościoła pw. św. Barbary w Radawnicy z 2. połowy XIX wieku. Nawiązanie do średniowiecznego stylu wynikało z przesłanek emocjonalnych i estetycznych: w sztuce poszukiwano duchowości i mistycyzmu, tak charakterystycznych dla wieków średnich. Neogotyk cechowała swoboda w posługiwaniu się zasobem form gotyckich, łączonych z motywami antycznymi, a nawet orientalnymi.

Gotyk naśladowano poprzez stosowanie łuków ostrych i strzelistych sterczyn, czyli ozdób wieńczących ołtarze, przyozdobionych drobnymi motywami roślinnymi.

W dolnej części ołtarza umieszczono półplastyczną, realistyczną płaskorzeźbę Ostatniej Wieczerzy. Ten motyw również jest charakterystyczny dla neogotyku – styl ten wyróżniał się między innymi dominacją realistycznych rzeźb figuralnych, często pojawiających się w kościołach katolickich i protestanckich.

Charakterystyczne dla tego okresu były zabiegi uszlachetniania materiałów, z których wykonywano ołtarze. Stosowano m.in. tzw. mazerunek, imitujący słoje drewna np. dębowego, podnoszący wartość zastosowanego drewna sosnowego.

Ambona służyła do wygłaszania kazań. Zawieszona była na ścianie lub filarze pierwszego przęsła nawy głównej, na pewnej wysokości, tak, żeby głos kapłana docierał do najdalszych zakątków świątyni.

Ambona składa się z korpusu oraz schodów. Do korpusu należą: mównica z parapetem, zaplecek i baldachim, który przyozdobiony jest na podniebieniu gołębicą i zwieńczony rzeźbą Chrystusa.

Kosz ambony został przyozdobiony płaskorzeźbionymi wizerunkami ewangelistów z atrybutami (Marek z lwem, Mateusz z człowiekiem, Łukasz z wołem i Jan z orłem).

Atrybuty, z którymi przedstawiani się ewangeliści, są symbolami Chrystusa: „Jak człowiek cierpiał, jak lew zwyciężył, jak orzeł wzleciał, jak wół został zabity na ofiarę”.

Ołtarze boczne w kościele, poświęcone św. Józefowi i Maryi, wykonane zostały w stylistyce neogotyckiej. Wraz z Dzieciątkiem Jezus tworzą oni św. Rodzinę, której święto zaczęto obchodzić od XVIII wieku. Papież zachęcał do naśladowania świętych, wskazywał na dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki pobożności i związkom ze św. Rodziną. Podkreślał, że naśladując ją, osiąga się postęp w miłosierdziu, świętość obyczajów oraz atmosferę pobożności. „Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia – jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać wzór naszym czasom”.

Matka Boża przedstawiona została jako młoda kobieta z Dzieciątkiem na ręku. W prawej ręce trzyma berło, symbol władzy, który podkreślony został przez koronę na głowie. Przedstawienie obrazuje również wizję ujawnioną w Apokalipsie opisanej przez św. Jana Ewangelistę, gdzie Maria miażdży szatana przedstawionego w postaci węża.

Św. Józef również trzyma na ręku Dzieciątko Jezus, zaś w drugiej ręce ma krzyż – symbol męczeńskiej śmierci Chrystusa. Natomiast Dziecko trzyma niebieską kulę symbolizującą Ziemię, co odnosi się do jego władzy nad światem.

Galeria zdjęć
Kościół pw. św. Barbary w Radawnicy

Informacje praktyczne

Kościół pw. św. Barbary w Radawnicy

www.facebook.com/Parafia-Rzymskokatolicka-pw-św-Barbary-w-Radawnicy

Adres

ul. Mostowa 3, 77-400 Radawnica
tel.: 67 263 13 85

Msze święte

w niedzielę: 8.00, 11.00

w święta zniesione: 18.00

w dni powszednie: 18.00

Daty odpustów

Św. Barbary: 4 grudnia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego