Kontrast
Czcionka

Kościół pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce

Data budowy kościoła: 1647

W ołtarzu głównym znajduje się obraz niezwykle popularnego świętego – Marcina z Tours. Wiąże się z nim niezwykła legenda. O czym opowiada?

Wspaniałe malowidła naścienne w Starej Wiśniewce wkrótce poddane zostaną konserwacji. Przyglądając im się z bliska można zobaczyć wiele ciekawych detali. Wśród nich tajemnicze daty i podpisy.

Inne ciekawe malowidło znajduje się w ołtarzu bocznym. Przedstawia on pełen grozy moment śmierci Chrystusa. Jak wyobrazili go sobie na podstawie proroctw ludowi artyści?

Z łaciny „feretrum” oznacza nosze. Od nich pochodzi nazwa: feretrony. Można je zobaczyć w niemal każdym kościele. Jak wyglądają i do czego służą?

Zobacz zabytki Efekty projektu Galeria

Zabytki drewniane
Kościół pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce

Patronem kościoła w Starej Wiśniewce jest św. Marcin Biskup. Urodził się ok. 316 r. w Panonii, na terenie dzisiejszych Węgier. Jego ojciec był rzymskim trybunem wojskowym. Marcin, mając 15 lat, wstąpił do armii Konstancjusza II. Pewnego dnia żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens Marcin oddał połowę swej opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz i mówiący do aniołów: „To Marcin okrył mnie swoim płaszczem”. Pod wpływem tego wydarzenia Marcin przyjął chrzest i opuścił wojsko, uważając, że wojowanie kłóci się z zasadami wiary. Został uczniem św. Hilarego, biskupa Poitiers (we Francji). Został akolitą, a następnie diakonem, później osiadł jako pustelnik na wysepce w pobliżu Genui, gromadząc wokół siebie uczniów. Złożył pierwszy klasztor w Galii, a w 371 r. otrzymał sakrę biskupią miasta Tours.

Innym przykładem teatralizacji wnętrza kościoła (poza Szaradowem i Wysoką) są polichromie kościoła w Starej Wiśniewce. Anonimowy artysta rozpostarł na ścianach malowane kotary trzymane przez liczne aniołki. Odsłaniają się one w kierunku ołtarza, symbolicznie zapraszając do uczestnictwa w misterium, jakim jest msza św. Taki zabieg plastyczny z pewnością dostarczał mieszkańcom Starej Wiśniewki niezwykłych wrażeń. W skromnym kościele pojawiła się spektakularna i barwna polichromia, przywołująca na myśl bogate pałace i teatry.

Najwspanialej ozdobione zostało prezbiterium: na stropie odnajdziemy przedstawienie Adama i Ewy w ozdobnym tondzie (czyli okrągłym obramieniu) oraz tkaninę zebraną w dekoracyjnej koronie i podtrzymywaną przez aniołki.

Na ścianach znajdują się wizerunki świętych (jeszcze nie zidentyfikowanych), gołębica oraz data: 1765 rok.

W ołtarzu bocznym obraz przedstawia scenę Ukrzyżowania. Postacie namalowane zostały w „sztywnych” pozach, bez emocji, trochę nieudolnie. Jednak obraz ma w sobie dużo ludowej grozy, którą budują między innymi czarne chmury, czerwone słońce i księżyc. Wiąże się to z proroctwem Joela: „Słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały”. Tragiczny moment śmierci Chrystusa w wyobraźni ludowego artysty skupił na sobie uwagę nie tylko jego bliskich:   Maryi, św. Jana i Marii Magdaleny, ale także słońca i księżyca. Na twarzach ich wszystkich widoczna jest zaduma, smutek i żal.

Ewangelia św. Łukasza: „Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek”.

Wyposażenie kościoła wyróżnia się licznymi motywami ludowymi w wyraźnych, kontrastowych kolorach. Są to między innymi ozdoby roślinne, aniołki oraz motywy kwiatowe.

Zabytkiem godnym uwagi, jednak widywanym sporadycznie, jedynie podczas procesji, jest feretron. Jest to przenośny, obustronnie malowany obraz religijny w ozdobnej ramie. Przedstawienie zazwyczaj malowane jest na blasze. Feretrony zawsze mają prostokątną podstawę, w której znajdują się otwory do umieszczenia kijów do noszenia. Zabytki te związane są z procesjami, które są manifestacją wiary, prezentowaną w przestrzeni publicznej. W kościele w Starej Wiśniewce na feretronie odnajdujemy wizerunki św. Barbary i prawdopodobnie św. Kingi oraz na drugim św. Annę nauczającą Marię i św. Marcina Biskupa.

Galeria zdjęć
Kościół pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce

Informacje praktyczne

Kościół pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce

www.starawisniewka.parafia.info.pl

Adres

Stara Wiśniewka 69, 77-411 Stara Wiśniewka
tel.: 67 263 18 22

Msze święte

w niedzielę: 8.00, 11.30

w święta zniesione: 18.00

w dni powszednie: 18.00

Daty odpustów

Św. Marcina: 11 listopada

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego