Kontrast
Czcionka

Kościół pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie

Data budowy kościoła: 1876

Budowa kościoła w Kleszczynie to ciekawy przykład ludzkiej solidarności i wiary, ale także prawnej niesubordynacji. W jakich nietypowych okolicznościach wzniesiono zabytek?

Kościół zbudowany jest w konstrukcji szkieletowej, przy której wykorzystano drewno i cegły. Jaka była technika jego wznoszenia?

Zobacz zabytki Efekty projektu Galeria

Zabytki drewniane
Kościół pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie

Kościoły w Kleszczynie i Batorowie wzniesione zostały przez ewangelików zamieszkujących licznie tereny dawnych Prus. Obie świątynie w późniejszym czasie przekształcono i przekazano katolikom. W wyznaniu protestanckim niezwykle ważne jest głoszenie Słowa Bożego. Odzwierciedla to aranżacja wnętrza kościołów. W centralnym miejscu umieszczano mównicę – ambonę, stąd ołtarz ambonowy. W jej otoczeniu znajdowały się liczne ławy i empory, na których zasiadali wierni.

Historia powstania kościoła pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie wiąże się samowolną inicjatywą mieszkańców wsi. Do 2. połowy XIX wieku lokalni ewangelicy, w większości Niemcy, musieli na nabożeństwo dojeżdżać do Złotowa bądź odprawiać je w salce szkolnej. Z czasem władze kościelne zakazały odprawiania mszy w szkole, uznając, że jest to niegodne miejsce. Wówczas mieszkańcy Kleszczyny uradzili, że własnymi siłami zbudują kościół. Wilhelm Fischer oddał na ten cel grunt i sporą sumę pieniędzy. Jego poczynania wsparli nauczyciel Rosenow oraz urzędnik Dobberstein, a także pozostali mieszkańcy wsi. Pozyskali oni za darmo drewno od księcia Hohenzollerna, zadbali także o wystrój wnętrza.

Jak wyliczono, budowla kosztowała 12 tys. marek, ale była niestety samowolą budowlaną. Pastor ze Złotowa napisał, że „kościół został zbudowany z pełną instalacją, ale bez pasterza”. Był jednak pełen podziwu dla kleszczynian, którzy pracowali dniami i nocami, nie korzystając z żadnej dodatkowej pomocy. Pastor objął posadę proboszcza i wystarał się o uregulowanie pozwoleń urzędowych. Kościół został konsekrowany 5 maja 1879 roku. Od 1945 roku aż do dziś służy wiernym katolickim.

KLESZCZYNA kościół pw. Chrystusa Króla

Kościół wzniesiony został w konstrukcji szkieletowej. Polega ona na połączeniu drewna i cegły.

Proces budowania rozpoczynano od sezonowania drewna (dębowego na podwaliny, zaś sosnowego, jodłowego czy świerkowego na ściany). Drewno powinno sezonować, czyli przeleżeć po ścięciu wszystkie pory roku. W tym okresie ulega procesom rozszerzania się i kurczenia pod wpływem warunków atmosferycznych: opadów i temperatury. Po przebytym sezonowaniu drewno należy ociosać i wygładzić toporami. Najgrubsze bele były wykorzystywane na podwaliny i ściany, a pozostałe na elementy konstrukcyjne więźby dachowej (np. krokwie, jętki i łaty).

Okres przygotowawczy do budowy kościoła mógł trwać kilka miesięcy (czasami nawet lat), a samo wznoszenie budynku przeciętnie kilkanaście tygodni. Najpierw kładziono podwaliny na fundamenty, które wykonane były z kamieni, wiązanych jedynie piaskiem. W narożach kładziono największe głazy, tzw. kamienie węgielne, węzłowe, na których opierał się węzeł ściany. Następnie wznoszono ściany, montowano drewniany szkielet, składający się z oczepu, słupów, rygli wzmocnionych zastrzałami. Powstałe wolne pola wypełniano cegłą. Po wzniesieniu szkieletu ścian przykrywano wnętrze kościoła stropem. W następnej kolejności budowano więźbę dachową i pokrywano połacie dachowe dachówką.

Galeria zdjęć
Kościół pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie

Informacje praktyczne

Kościół pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie

www.slawianowo.pl

Adres

Sławianowo 3, 77-400 Złotów
tel.: 67 263 11 93

Msze święte

w niedzielę:
10.00 Kleszczyna

Daty odpustów

Chrystusa Króla:
ostatnia niedziela roku liturgicznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego