Kontrast
Czcionka

Kościół pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie

Data budowy kościoła: 1876

Budowa kościoła w Kleszczynie to ciekawy przykład ludzkiej solidarności i wiary, ale także prawnej niesubordynacji. W jakich nietypowych okolicznościach wzniesiono zabytek?

Zobacz zabytki Efekty projektu

Zabytki drewniane
Kościół pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie

Kościoły w Kleszczynie i Batorowie wzniesione zostały przez ewangelików zamieszkujących licznie tereny dawnych Prus. Obie świątynie w późniejszym czasie przekształcono i przekazano katolikom. W wyznaniu protestanckim niezwykle ważne jest głoszenie Słowa Bożego. Odzwierciedla to aranżacja wnętrza kościołów. W centralnym miejscu umieszczano mównicę – ambonę, stąd ołtarz ambonowy. W jej otoczeniu znajdowały się liczne ławy i empory, na których zasiadali wierni.

Historia powstania kościoła pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie wiąże się samowolną inicjatywą mieszkańców wsi. Do 2. połowy XIX wieku lokalni ewangelicy, w większości Niemcy, musieli na nabożeństwo dojeżdżać do Złotowa bądź odprawiać je w salce szkolnej. Z czasem władze kościelne zakazały odprawiania mszy w szkole, uznając, że jest to niegodne miejsce. Wówczas mieszkańcy Kleszczyny uradzili, że własnymi siłami zbudują kościół. Wilhelm Fischer oddał na ten cel grunt i sporą sumę pieniędzy. Jego poczynania wsparli nauczyciel Rosenow oraz urzędnik Dobberstein, a także pozostali mieszkańcy wsi. Pozyskali oni za darmo drewno od księcia Hohenzollerna, zadbali także o wystrój wnętrza.

Jak wyliczono, budowla kosztowała 12 tys. marek, ale była niestety samowolą budowlaną. Pastor ze Złotowa napisał, że „kościół został zbudowany z pełną instalacją, ale bez pasterza”. Był jednak pełen podziwu dla kleszczynian, którzy pracowali dniami i nocami, nie korzystając z żadnej dodatkowej pomocy. Pastor objął posadę proboszcza i wystarał się o uregulowanie pozwoleń urzędowych. Kościół został konsekrowany 5 maja 1879 roku. Od 1945 roku aż do dziś służy wiernym katolickim.

KLESZCZYNA kościół pw. Chrystusa Króla

Galeria zdjęć
Kościół pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie

Informacje praktyczne

Kościół pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie

www.slawianowo.pl

Adres

Sławianowo 3, 77-400 Złotów
tel.: 67 263 11 93

Msze święte

w niedzielę:
10.00 Kleszczyna
11.15 Sławianowo

Daty odpustów

Św. Jakuba:
25 lipca

Chrystusa Króla:
ostatnia niedziela roku liturgicznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego