Kontrast
Czcionka

Zaplanuj wycieczkę po kościołach Diecezji Bydgoskiej

Strona internetowa powstała w ramach projektu „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

Wielki Buczek

W kościele w Wielkim Buczku zobaczyć można wyjątkowy i niezwykle cenny obraz liczący sobie blisko 400 lat. Co przedstawia symboliczna scena malarska? Kto został na niej sportretowany?

Batorowo

W kościele w Batorowie znajduje się nietypowa konstrukcja z drewnianych słupów. Choć dziś wydaje się bezużyteczna, to w przeszłości pełniła bardzo ważną funkcję.

Wysoka

250 lat temu do kościoła w Wysokiej trafił znakomity warsztat rzeźbiarski Ephraima Gerlacha. Zgodnie z panującymi wówczas trendami w sztuce, wprowadził do kościoła niezwykle bogate dekoracje. Wśród nich blisko pięćdziesiąt figur świętych i aniołów.

Pobierz aplikację

  • Zabytki z drewna – Diecezja Bydgoska
  • Boża Iskra

Chcesz zobaczyć więcej?

  • Strona projektu - Diecezja Kaliska
  • Strona projektu - Archidiecezja Gnieźnieńska

CELE
PROJEKTU

Projekt pt.: „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków” realizowany jest przez trzynaście podmiotów, w tym Diecezję Bydgoską – Partnera Wiodącego oraz dwanaście parafii znajdujących się na obszarze Diecezji Bydgoskiej na ziemiach województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace renowacyjne i konserwatorskie drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie kościołów oraz roboty budowlane w pięciu kościołach, których głównym celem jest przede wszystkim przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi czasu, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury.

Prócz realizacji ww. działań oraz działań edukacyjno-kulturalnych takich jak: koncerty organowe, rajdy rowerowe, wystawy fotograficzne, a także plenery malarskie projekt zakłada również stworzenie wirtualnego szlaku drewnianych zabytków, mobilnego przewodnika turystycznego w formie aplikacji na telefony i tablety oraz zastosowanie rozwiązań skierowanych do osób niewidomych i niedowidzących.

Wyżej wymienione działania pozwolą na realizację celów pośrednich projektu, takich jak:

  • wzrost liczby odwiedzin i osób korzystających w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego stanowiących również atrakcje turystyczne,
  • ułatwienie dostępu do obiektów osobom niepełnosprawnym,
  • wpływ na postrzeganie regionu jako atrakcyjnego turystycznie,
  • zwiększenie konkurencyjności regionalnej.

Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Diecezji Bydgoskiej. Całkowita wartość projektu: 15 724 200,43 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 13 365 570,36 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego