Kontrast
Czcionka

Kościół pw. Dobrego Pasterza w Batorowie

Data budowy kościoła: 1783-1786

W kościele w Batorowie znajduje się nietypowa konstrukcja z drewnianych słupów.  Choć dziś wydaje się bezużyteczna, to w przeszłości pełniła bardzo ważną funkcję. Jaką?

Innym nietypowym elementem wyposażenia kościoła są ołtarz i ambona. Na czym polega ich niezwykłość i z czego ona wynika?

Zobacz zabytki Efekty projektu

Zabytki drewniane
Kościół pw. Dobrego Pasterza w Batorowie

Kościoły w Kleszczynie i Batorowie wzniesione zostały przez ewangelików zamieszkujących licznie tereny dawnych Prus. Obie świątynie w późniejszym czasie przekształcono i przekazano katolikom. W wyznaniu protestanckim niezwykle ważne jest głoszenie Słowa Bożego. Odzwierciedla to aranżacja wnętrza kościołów. W centralnym miejscu umieszczano mównicę – ambonę, stąd ołtarz ambonowy. W jej otoczeniu znajdowały się liczne ławy i empory, na których zasiadali wierni.

Batorowo - kościół pw. Dobrego Pasterza

Empory (balkony) stanowiły „drugie piętro” kościoła. Dzięki nim podczas nabożeństwa mogło zgromadzić się więcej wiernych. Dziś pozostały po nich podtrzymujące je niegdyś słupy, co decyduje o wyjątkowo oryginalnym charakterze wnętrza kościoła.

Nie posiadamy informacji, czy empory były zdobione, ale finezyjne zakończenia słupów pozwalają przypuszczać, że znajdowały się na nich misterne rzeźbienia. Widoczny jest tu kunszt i talent mistrzów snycerskich.

Z empor z pewnością nieraz rozbrzmiewał uroczysty, wyrażający ufność i wiarę w Boga hymn protestantów, napisany w 1529 roku przez Marcina Lutra:Warownym grodem jest nasz Bóg,
Orężem nam i zbroją.
Wybawia On ze wszelkich trwóg,
Co nas tu niepokoją!

Centralne miejsce kościoła zajmowała niegdyś ambona umieszczona w ołtarzu głównym, zwieńczona baldachimem. Obecnie ambona i ołtarz są rozłączone, lecz nadal stoją obok siebie. Zdecydowanie widać, że tworzyły niegdyś jedną całość. Pastor wchodził na ambonę schodami umieszczonymi na tyłach ołtarza. Obecnie w jego centralnym miejscu znajduje się obraz Chrystusa Dobrego Pasterza.

Ołtarz w stylu rokokowym, wyróżniający się subtelną elegancją. Wykonany został w kolorze kości słoniowej ze złotymi aplikacjami.

Podczas prac konserwatorskich ołtarza – na podstawie przedwojennej fotografii odtworzono rzeźby św. Piotra, św. Pawła i aniołów. 

 

Galeria zdjęć
Kościół pw. Dobrego Pasterza w Batorowie

Informacje praktyczne

Kościół pw. Dobrego Pasterza w Batorowie

www.parafialipka.cba.pl

Adres

ul. Kościuszki 21, 77-420 Lipka
tel.: 67 266 52 28

Msze święte

w niedzielę: 9.30

w święta zniesione:
15.00 (zimą), 16.00 (latem)

Daty odpustów

IV Niedziela Wielkanocna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego