Kontrast
Czcionka

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie

Data budowy kościoła: 1806

Sławianowo znajduje się na szlaku św. Jakuba – jednej z najbardziej popularnych tras pielgrzymkowych średniowiecza. Kim był św. Jakub? Dokąd prowadzi szlak?

Św. Barbara przedstawiana jest zawsze z charakterystycznymi atrybutami, związanymi z ostatnimi dniami jej życia. Wśród nich znajdują się wieża, kielich i miecz. Jaka wiąże się z nimi historia?

Na przykościelnej drewnianej dzwonnicy wiszą dzwony z niezwykle ciekawą historią. Kiedy powstały? Jakie były ich losy?

Zobacz zabytki Efekty projektu Galeria

Zabytki drewniane
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie

Patronem kościoła jest św. Jakub Apostoł, którego wizerunek odnajdujemy w ołtarzu głównym. Jakub Większy powołany został przez Jezusa jako jeden z pierwszych apostołów. Imię Jakub oznacza ‚chronić’. Jako zaufany uczeń Jezusa był świadkiem przemienienia na górze Tabor. Zginął w 44 r. ścięty mieczem, bez procesu, w więzieniu. Był drugim, po Szczepanie, męczennikiem.

W VII wieku relikwie św. Jakuba zostały sprowadzone z Jerozolimy do Hiszpanii, gdyż według legendy zaraz po zesłaniu Ducha Świętego św. Jakub właśnie do niej się udał. Złożone zostały w miejscu, które obecnie nazywa się Santiago de Compostella. Campus stellae oznacza ‚pole gwiazdy’, gdyż relikwie rzekomo zniknęły, a dopiero w IX wieku miał je odnaleźć biskup, prowadzony cudowną gwiazdą. Natomiast Santiago znaczy św. Jakub. Z czasem miejsce jego spoczynku stało się częstym celem pielgrzymowania. Symbolem pielgrzymów stała się muszla, przypominająca dłoń i otwarcie na dobre uczynki.

Związek Jakuba z muszlą wywodzi się ze średniowiecznej legendy. Po śmierci w Jerozolimie jego ciało złożone na statku bez wioseł przetrwało siedmiodniowy rejs. Gdy statek dopływał do brzegów hiszpańskiej Galicji, odbywało się tam wesele. Pan młody siedział na białym koniu, który ujrzawszy łódź, zerwał się i ruszył w morze. Po chwili wyłonili się z fal, cali pokryci muszlami, a statek apostoła popłynął dalej.

W kościele znajduje się niezwykłej urody ołtarz św. Barbary. Święta przedstawiona została w długiej, ozdobnej sukni, kunsztownie udrapowanej i przyozdobionej. Obok, na kopii obrazu zaprezentowano srebrną suknię świętej.

Barbara zalicza się do grona Świętych Wspomożycieli. Jest patronką ludzi ciężko pracujących: górników, hutników, marynarzy, żołnierzy czy kamieniarzy. Uważana jest też za opiekunkę dobrej śmierci.

Barbara trzyma w dłoni miecz i palmę – symbole męczeństwa.

W tle widoczna jest wieża, w której została uwięziona święta. Mimo nacisków ojca nie chciała wyrzec się wiary chrześcijańskiej.

Na obrazie dostrzec można również kielich z opłatkiem. Zgodnie z legendą do celi głodowej w wieży Barbary dostarczyli go anieli, żeby mogła się pożywić.

Barbara została skazana na śmierć przez ścięcie mieczem.

W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiona jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych najczęściej na ścianach bocznych świątyni. W kościele w Sławianowie obrazy wykonane zostały na blasze oprawionej w drewniane ramy. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Każda z nich ma swoją symbolikę i stanowi podstawę rozważań medytacyjnych. Tradycja odtwarzania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa). W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku.

„Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył”.

Warto zwrócić uwagę na drewnianą krosnową dzwonnicę usytuowaną przed kościołem. Obecnie znajdują się w niej trzy dzwony, chociaż pierwotnie było ich pięć. Podczas II wojny światowej dzwony ze Sławianowa zostały zabrane przez okupanta i prawdopodobnie przetopione na amunicję. Pozostawiono jedynie najmniejszy i najstarszy, pochodzący z 1621 roku. Po latach odnaleziono jeden z dzwonów na terenie Niemiec. Dzięki staraniom proboszcza po 63 latach powrócił on do Sławianowa.

Odzyskany dzwon pod koroną ma napis „Sit nomen Domini benedictum me fecie Michael Wittwerk Gedani Anno 1715” – „Niech będzie pochwalone Imię Pańskie – ulał mnie Michał Wittwerk w Gdańsku w 1715 roku”.

SŁAWIANOWO kościół pw. św. Jakuba Apostoła

Galeria zdjęć
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie

Informacje praktyczne

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie

www.slawianowo.pl

Adres

Sławianowo 3, 77-400 Złotów
tel.: 67 263 11 93

Msze święte

w niedzielę:
11.15 Sławianowo

Daty odpustów

Św. Jakuba: 25 lipca

Chrystusa Króla: ostatnia niedziela roku liturgicznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego