Kontrast
Czcionka

Katedra pw. św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy

Data budowy kościoła: 1466-1502

W ołtarzu głównym katedry bydgoskiej widnieje piękny obraz Madonny z różą i Dzieciątkiem. W jakich wyjątkowych okolicznościach powstało to dzieło? Dlaczego obraz określany jest jako cudowny i łaskawy?

Organy katedralne to instrument wykonany z prawdziwą maestrią. Liczy sobie już ponad 100 lat i posiada nietypowe brzmienie. Z czego ono wynika?

Zobacz zabytki Efekty projektu

Zabytki drewniane
Katedra pw. św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy

Zabytkiem godnym najwyższej uwagi jest słynący cudami obraz Matki Bożej Pięknej Miłości (tak nazwany został przez kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas koronacji z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski). Dzieło powstało blisko 550 lat temu i przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem trzymającą różę. Anonimowy twórca przypuszczalnie kształcił się w szkole zachodnioeuropejskiej. Jego doskonały warsztat widoczny jest w stylistyce i mistrzowskim wykonaniu obrazu.

Obraz Madonny z Różą jest wotum wdzięczności po zakończonych działaniach wojennych prowadzonych między Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim, zwanych Wojną Trzynastoletnią (1454-1466). Jego powstanie wiąże się zatem z upragnionym momentem pokoju po długim i wyniszczającym konflikcie, którego ofiarami byli również mieszkańcy okolic Bydgoszczy. Do fundacji dziękczynnego obrazu mógł przyczynić się król Kazimierz Jagiellończyk, który w tym okresie był w mieście częstym gościem.

Niezwykłe doświadczenia wiernych związane z obrazem spowodowały, że określany był jako „cudowny” i „łaskawy”. Dzięki niemu od połowy XVII wieku ówczesna fara odgrywała rolę lokalnego sanktuarium. Od końca XVII wieku z malowidłem związany był odpust papieski w intencji wyzwalania dusz czyśćcowych.

Obraz Madonny uznawany jest za jedno z najpiękniejszych przedstawień Matki Bożej – pełnej wdzięku, subtelnej, delikatnej, z czułością trzymającej symbole miłości: czerwoną różę i małego Chrystusa, który jest dowodem miłości Boga do ludzi.

U stóp Madonny klęczy anonimowa postać fundatora, który nie został jednoznacznie zidentyfikowany. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem zastosowano hierarchię ważności w portretowaniu postaci: rozmiar odpowiada ich randze.

Bydgoszcz: katedra pw. św. Marcina i św. Mikołaja

Śpiew jest integralną częścią liturgii, a w Biblii odnajdujemy wskazówki dotyczące wychwalania Pana właśnie w ten sposób: „Chwalcie go na głośnych trąbach, chwalcie go na harfie i cytrze! Chwalcie go bębnem i pląsaniem, chwalcie go na strunach i na flecie! Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie go na cymbałach głośnych!”(Księga Psalmów). Organy, prospekt organowy oraz empora muzyczna są niezbędnym wyposażeniem kościoła. Znajdują się one w miejscu przeciwległym do ołtarza głównego, dzięki czemu muzyka unosi się ponad głowami wiernych i wypełnia całą przestrzeń świątyni, dopełniając obrzędów. Mimo że instrument wraz z prospektem był umieszczony w tylnej części kościoła, były one zazwyczaj ponadprzeciętnie zdobione i stanowiły niezaprzeczalne dzieło sztuki – zarówno muzyczne, jak i rzeźbiarskie.

Organy, prospekt organowy oraz empora muzyczna są niezbędnym wyposażeniem kościoła. Znajdują się one w miejscu przeciwległym do ołtarza głównego, dzięki czemu muzyka unosi się ponad głowami wiernych i wypełnia całą przestrzeń świątyni, dopełniając obrzędów.

Organy powstały w 1907 roku w pracowni organmistrza Paula Volknera. Pracownię, założoną w połowie XIX wieku, odziedziczył on po ojcu. Od 1906 roku działał w Bydgoszczy. W jego dziełach odnajdujemy „Bożą Iskrę” ujawniającą w dźwiękach, ale także w formie materialnej katedralnego instrumentu. Posiada on niepowtarzalne walory brzmieniowe i jest ciekawym przykładem romantycznego budownictwa organowego. Volkner wykorzystał ówczesne nowinki technologiczne, dzięki czemu brzmienie organów naśladowało instrumenty z orkiestry, było bardziej pełne, miękkie i ciepłe.

Empora muzyczna wraz z organami jest również dziełem sztuki. Przyozdobiona została rzeźbami aniołów grających na instrumentach – trąbach, skrzypcach i harfie. W centralnej części znajduje się kartusz z napisem: „Chwalcie dziatki pana, chwalcie imię pańskie! 1923 r”.

 

Galeria zdjęć
Katedra pw. św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy

Informacje praktyczne

Katedra pw. św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy

SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI www.katedrabydgoska.pl

Adres

ul. Farna 2, 85-101 Bydgoszcz
tel.: 52 322 45 86

Msze święte

w niedzielę: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30. 18.00

w święta zniesione:
informacje w ogłoszeniach duszpasterskich

w dni powszednie:
8.00, 12.00, 17.00 (od poniedziałku do piątku), 18.00 (tylko w sobotę)

Daty odpustów

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny: 8 września

Św. Marcina: 11 listopada

Św. Mikołaja: 6 grudnia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego