Kontrast
Czcionka

kościół filialny (cmentarny) pw. św. Małgorzaty

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego