Kontrast
Czcionka

Efekty projektu

Kleszczyna: kościół pw. Chrystusa Króla

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego