Kontrast
Czcionka

Efekty projektu

Bydgoszcz: katedra pw. św. Marcina i św. Mikołaja

PRACE KONSERWATORSKIE ORGANÓW

CEL KONSERWACJI

Celem prac restauratorsko-konserwatorskich jest przywrócenie dawnej świetności instrumentu, z przeznaczeniem go do obsługi liturgicznej i koncertowej oraz zachowanie sprawnych wszelkich elementów konstrukcyjnych. Instrument posiada walory dzieła zabytkowego, w związku z tym jego zachowana forma powinna zostać nienaruszona. Wszelkie prace wykonane będą w oparciu o wzorce z epoki powstania, stosując odpowiednie materiały i technologie.

PRACE KONSERWATORSKIE STOŁU GRY

Po wykonaniu dokumentacji zdemontowano urządzenia konstrukcyjne stołu gry, następnie starannie oczyszczono wszystkie urządzenia z zewnątrz i wewnątrz. W dalszej kolejności nastąpiła naprawa i przebudowa urządzeń sterujących trakturą tonową sekcji pedałowej w celu uniknięcia dużej awaryjności. Następnie wykonano restaurację urządzeń sterujących i rekonstrukcję urządzeń wałka.

Uporządkowano rurki trakturowe we wnętrzu stołu gry, które również zostały oczyszczone, wymieniono pogięte i uszkodzone. Zamontowano nowe gałki na przełącznikach rejestrowych z polerowanej kości wołowej z grawerowanymi opisami głosów wraz z opisem nowej dyspozycji. Wykonano nowy fornir i politurę z szelaku na meblowej części stołu gry. Założono nową okładzinę z polerowanej kości wołowej na klawiszach diatonicznych oraz częściowo nowe nakładki z drewna hebanowego i nową politurę na czarnych nakładkach klawiszy chromatycznych. Wykonano restaurację klawiatur manułowych, zlikwidowano luzy, starannie oczyszczono i zaimpregnowano nowe filce tłumiące. Wykonano również nową klawiaturę pedałową z drewna dębowego oraz nową dębową ławę grającą. Zamontowano urządzenia we wnętrzu stołu gry, który zamontowano w miejscu przeznaczenia. Subtelnie wkomponowane zostało oświetlenie pulpitu do nut i klawiatury pedałowej.

Bydgoszcz: katedra pw. św. Marcina i św. Mikołaja
Bydgoszcz: katedra pw. św. Marcina i św. Mikołaja

PRACE KONSERWATORSKIE POSZCZEGÓLNYCH GŁOSÓW

W pierwszej kolejności wystawiono wszystkie piszczałki z wnętrza instrumentu, następnie zainwentaryzowano poszczególne głosy pod kątem ich uszkodzeń i zniszczeń. Starannie oczyszczono i zaimpregnowano przeciw szkodnikom. Uszczelniono piszczałki drewniane, zlikwidowano pęknięcia i szczelności dekli. Skontrolowano szpunty w piszczałkach drewnianych i uzupełniono brakujące w poszczególnych głosach. Uzupełniono uszkodzenia w drewnianych piszczałkach zachowanych oraz trzonki dekli. Następnie przewieziono do kościoła, zamontowano w instrumencie, wykonano intonację i nastrojono w kościele.

Ponadto sporządzana została dokumentacja oraz inwentaryzacja pisemno-fotograficzna podczas etapów prac.

Bydgoszcz: katedra pw. św. Marcina i św. Mikołaja
Bydgoszcz: katedra pw. św. Marcina i św. Mikołaja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego