Kontrast
Czcionka

Zabytki drewniane Diecezji Bydgoskiej

Prezentujemy Państwu projekt realizowany na terenie Diecezji Bydgoskiej. To wielkie przedsięwzięcie związane z konserwacją, renowacją i promocją niezwykłego dziedzictwa kulturowego, jakim są drewniane zabytki.

Ratunek dla zabytków

Drewniane zabytki są niezwykle kruche i wymagają pilnych prac konserwatorskich. Ich wrogiem jest nie tylko upływ czasu, ale także niekorzystne warunki klimatyczne, w których przebywają oraz szkodniki żywiące się drewnem. Dzieła wykonane z drewna są efektem ludzkiej pracy i talentu. Powstały wiele wieków temu i świadczą o ambicjach i potrzebach ich fundatorów. Wiele z nich to prawdziwe dzieła sztuki.

Pracom konserwatorskim objęte są:

 • w Batorowie: ołtarz główny, dekoracja malarska ścian i stropów oraz chóru organowego, filarów i wsporników;
 • w Bydgoszczy: w kościele katedralnym zabytkowe organy;
 • w Jaktorowie: ołtarz główny, dwa ołtarze boczne, cztery obrazy, ambona, chrzcielnica, więźba dachowa i pokrycie dachu, podłogi i ściany;
 • w Kleszczynie: bryła kościoła oraz montaż instalacji ogrzewania;
 • w Radawnicy: ołtarz główny, ołtarze boczne św. Józefa i Matki Boskiej, ambona, chrzcielnica, rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego;
 • w Sławianowie: ołtarz główny, ołtarze boczne Matki Boskiej i św. Barbary oraz montaż instalacji ogrzewania;
 • w Starej Wiśniewce: ołtarz boczny, ambona, konfesjonał, feretron, krucyfiks, wystrój malarski kościoła, ściany i strop kościoła, pokrycie dachu;
 • w Szaradowie: ołtarz główny, ołtarze boczne, prospekt organowy, tron celebransa, chrzcielnica;
 • w Ślesinie: ołtarz główny z obrazami, ołtarze boczne z obrazami, aplikacja z belki tęczowej, feretron z obrazami św. Katarzyny i św. Brygidy, ambona, chrzcielnica, paschał, prospekt organowy, klęcznik, komplet ław, konfesjonały, stalle, szafa zakrystyjna, dach kościoła. Dodatkowo zainstalowany zostanie system grzewczy ;
 • w Wielkim Buczku: dwa ołtarze;
 • we Włókach: bryła drewnianego kościoła;
 • we Wtelnie: ołtarz główny i ołtarze boczne;
 • w Wysokiej: ołtarze boczne św. Walentego, św. Augustyna i Antoniego Padewskiego, ambona oraz grupa pasyjna z belki tęczowej.

Atrakcje dla turysty

Powyższe działania są częścią większego projektu obejmującego zabytkowe kościoły Diecezji Bydgoskiej. Zakłada on nie tylko konserwację drewnianych obiektów, ale także ich udostępnienie turystom. Działania promocyjne i informacyjne rozpisane zostały na dwa lata. W ramach projektu powstanie bezpłatna ulotka i przewodnik, funkcjonować będzie strona internetowa i aplikacja na urządzenia mobilne (wszystkie materiały w polskiej i angielskiej wersji językowej). Wnętrza kościołów będzie można zwiedzać wirtualnie.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz z samorządów lokalnych

Projekt  „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków” został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej (całkowita wartość projektu wyniosła 15 724 200,43 PLN, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 13 365 570,36 PLN).

Fundusze na realizację projektu we Włókach przekazała także Gmina Dobrcz.

Fundusze na realizację projektu w Radawnicy i Jaktorowie przekazała także Gmina Złotów (a w Jaktorowie ponadto Gmina Szamocin).

Fundusze na realizację projektu w Ślesinie przekazała także Gmina Ślesin, a w Szaradowie Powiat Nakielski.

Beneficjentem projektu jest Diecezja Bydgoska.  Prace realizowane są łącznie w 13 kościołach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego