Kontrast
Czcionka

Dla osób niewidomych i niedowidzących

We współpracy ze specjalistami przygotowane zostały materiały pomocne przy zwiedzaniu kościołów objętych projektem. Należą do nich:

  • zeszyty z informacją o zabytkach znajdujących się w poszczególnych kościołach, zapisane powiększoną czcionką czarnodrukową na poddruku oraz czcionką brajlowską na folii;
  • tyflografiki prezentujące rysunki fasady kościoła na poddruku wraz z przejrzystą warstwą dotykową;
  • ulotki z pismem brajla z krótką, podstawową informacją o danym kościele.
Materiały dla osób niewidomych i niedowidzących
Materiały dla osób niewidomych i niedowidzących
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego